Zakres usług

Biuro Rachunkowe Buchalter oferuje pełną obsługę w zakresie:

* wypełnianie dokumentacji związanej z założeniem działalności gospodarczej
* prowadzenie ksiąg rachunkowych
* prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
* prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
* sporządzanie list wynagrodzeń, rozliczeń i dokumentacji ZUS
* prowadzenie spraw kadrowych
– sporządzanie umów o pracę, umów zleceń,świadectw pracy, itp.
– prowadzenie akt osobowych
– prowadzenie wszelkich ewidencji związanych z zatrudnianiem pracowników
– prowadzenie terminarzy badań lekarskich, szkoleń BHP
* sporządzanie rozliczeń podatkowych
* sporządzanie sprawozdań finansowych
* prowadzenie ewidencji środków trwałych
* sporządzanie sprawozdań dla GUS
* opracowywanie zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowych, inwentaryzacyjnych, regulaminu pracy, wynagrodzeń, itp.
* sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, itp.